<![CDATA[*MioBT*]]> http://miobt.com Thu, 26 Apr 2018 02:00:55 +0800 zh-cn MioBT RSS Generator MioBT <![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第24集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-9f31fa4558f6da5120ed6bef93939379283fbe1b.html

 


]]>
http://miobt.com/show-9f31fa4558f6da5120ed6bef93939379283fbe1b.html Thu, 21 Dec 2017 10:45:03 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第23集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-14ba527c6d7d0bb85201d29f983febd688998b64.html

 


]]>
http://miobt.com/show-14ba527c6d7d0bb85201d29f983febd688998b64.html Sun, 17 Dec 2017 15:16:04 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第21集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-c098a36f7939909036db8ff42d9400075b07ea12.html

 


]]>
http://miobt.com/show-c098a36f7939909036db8ff42d9400075b07ea12.html Mon, 11 Dec 2017 10:32:40 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第22集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-a5b20d7f8b08cde6cc350dac49687e69bf4fe0bc.html

 


]]>
http://miobt.com/show-a5b20d7f8b08cde6cc350dac49687e69bf4fe0bc.html Mon, 11 Dec 2017 10:32:09 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第16集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-f6619d0d12815820e4bc8e06d3611ae3316d89e3.html

 


]]>
http://miobt.com/show-f6619d0d12815820e4bc8e06d3611ae3316d89e3.html Sun, 03 Dec 2017 11:02:37 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第17集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-37bb85abbcd8d61510edc19ec678f757cc2a6a6f.html

 


]]>
http://miobt.com/show-37bb85abbcd8d61510edc19ec678f757cc2a6a6f.html Sun, 03 Dec 2017 11:02:07 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第18集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-7c537dd3e9903f97243b904bbacbdbad359dfca7.html

 


]]>
http://miobt.com/show-7c537dd3e9903f97243b904bbacbdbad359dfca7.html Sun, 03 Dec 2017 11:01:35 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第19集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-0327ea99fb60bb84c145202269ed0e56403c159f.html

 


]]>
http://miobt.com/show-0327ea99fb60bb84c145202269ed0e56403c159f.html Sun, 03 Dec 2017 11:01:05 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第20集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-3f7a6bc0bd85694359fcf4c199784089b343ca68.html

 


]]>
http://miobt.com/show-3f7a6bc0bd85694359fcf4c199784089b343ca68.html Sun, 03 Dec 2017 11:00:33 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第15集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-143cb75f9465a454effa7916d74fa25081d11c93.html

 


]]>
http://miobt.com/show-143cb75f9465a454effa7916d74fa25081d11c93.html Sun, 03 Dec 2017 10:45:05 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第14集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-079210e425fd56071873d55a6155abd9cdad4471.html

 


]]>
http://miobt.com/show-079210e425fd56071873d55a6155abd9cdad4471.html Sat, 11 Nov 2017 10:45:03 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第11集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-8c5cf4234dfd84536a7c92d26b6ff9e0b3f351c3.html

 


]]>
http://miobt.com/show-8c5cf4234dfd84536a7c92d26b6ff9e0b3f351c3.html Wed, 25 Oct 2017 10:46:37 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第12集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-8b73d11b532b11eb9cd65f3e7fdd40842ec5b057.html

 


]]>
http://miobt.com/show-8b73d11b532b11eb9cd65f3e7fdd40842ec5b057.html Wed, 25 Oct 2017 10:46:05 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第13集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-62abf0a4b0aafb7e254ee1b91fe62e76417042be.html

 


]]>
http://miobt.com/show-62abf0a4b0aafb7e254ee1b91fe62e76417042be.html Wed, 25 Oct 2017 10:45:34 +0800
<![CDATA[【DHR動研字幕組】[信長的忍者~伊勢金金崎篇~_Nobunaga no Shinobi][52完][繁體][720P][MP4]]]> http://miobt.com/show-f38ee29a59b262b8009096f5c4ab2440d2de31ea.html

 

DHR招募人員:http://dhr.moe/thread-472-1-1.html

報錯:http://dhr.moe/thread-23009-1-1.html

【發布的碎碎念】

不好意思 最後一集讓大家久等了

不知道還會不會有第三季啊

修正合集將於報錯整理完後發布

 

DHR招募翻譯、校正。

無證照要求,認為自己有能力翻譯一部作品即可應徵。

意者mail:nakaharamisakinya@gmail.com或加QQ:2298354556


]]>
http://miobt.com/show-f38ee29a59b262b8009096f5c4ab2440d2de31ea.html Thu, 19 Oct 2017 03:17:29 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第08集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-8819c4df328c41559c6db170be8c4f3532c3a8c0.html

 


]]>
http://miobt.com/show-8819c4df328c41559c6db170be8c4f3532c3a8c0.html Fri, 13 Oct 2017 11:01:05 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第09集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-db867b9aa3f0746e729b51a0e698f098a03c5f5b.html

 


]]>
http://miobt.com/show-db867b9aa3f0746e729b51a0e698f098a03c5f5b.html Fri, 13 Oct 2017 11:00:34 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第10集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-7f008cbf6193bc37ec846c5c9ff8da22501e2dae.html

 


]]>
http://miobt.com/show-7f008cbf6193bc37ec846c5c9ff8da22501e2dae.html Fri, 13 Oct 2017 11:00:03 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第03集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-afd6cb27ad90a354ad3224af54c3874b1adeea99.html

 


]]>
http://miobt.com/show-afd6cb27ad90a354ad3224af54c3874b1adeea99.html Sun, 08 Oct 2017 11:18:36 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第04集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-0e59605b2586f5a5fc0c279b169a62c08ae4a88c.html

 


]]>
http://miobt.com/show-0e59605b2586f5a5fc0c279b169a62c08ae4a88c.html Sun, 08 Oct 2017 11:18:05 +0800