<![CDATA[*MioBT*]]> http://miobt.com Sat, 21 Oct 2017 02:07:31 +0800 zh-cn MioBT RSS Generator MioBT <![CDATA[【DHR動研字幕組】[信長的忍者~伊勢金金崎篇~_Nobunaga no Shinobi][52完][繁體][720P][MP4]]]> http://miobt.com/show-f38ee29a59b262b8009096f5c4ab2440d2de31ea.html

 

DHR招募人員:http://dhr.moe/thread-472-1-1.html

報錯:http://dhr.moe/thread-23009-1-1.html

【發布的碎碎念】

不好意思 最後一集讓大家久等了

不知道還會不會有第三季啊

修正合集將於報錯整理完後發布

 

DHR招募翻譯、校正。

無證照要求,認為自己有能力翻譯一部作品即可應徵。

意者mail:nakaharamisakinya@gmail.com或加QQ:2298354556


]]>
http://miobt.com/show-f38ee29a59b262b8009096f5c4ab2440d2de31ea.html Thu, 19 Oct 2017 03:17:29 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第08集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-8819c4df328c41559c6db170be8c4f3532c3a8c0.html

 


]]>
http://miobt.com/show-8819c4df328c41559c6db170be8c4f3532c3a8c0.html Fri, 13 Oct 2017 11:01:05 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第09集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-db867b9aa3f0746e729b51a0e698f098a03c5f5b.html

 


]]>
http://miobt.com/show-db867b9aa3f0746e729b51a0e698f098a03c5f5b.html Fri, 13 Oct 2017 11:00:34 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第10集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-7f008cbf6193bc37ec846c5c9ff8da22501e2dae.html

 


]]>
http://miobt.com/show-7f008cbf6193bc37ec846c5c9ff8da22501e2dae.html Fri, 13 Oct 2017 11:00:03 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第03集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-afd6cb27ad90a354ad3224af54c3874b1adeea99.html

 


]]>
http://miobt.com/show-afd6cb27ad90a354ad3224af54c3874b1adeea99.html Sun, 08 Oct 2017 11:18:36 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第04集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-0e59605b2586f5a5fc0c279b169a62c08ae4a88c.html

 


]]>
http://miobt.com/show-0e59605b2586f5a5fc0c279b169a62c08ae4a88c.html Sun, 08 Oct 2017 11:18:05 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第05集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-41f0586b38f123ce35fce53301876f2624c5dbd9.html

 


]]>
http://miobt.com/show-41f0586b38f123ce35fce53301876f2624c5dbd9.html Sun, 08 Oct 2017 11:17:33 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第06集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-de9c645fc709189647ea7b2512873f2084d80ca3.html

 


]]>
http://miobt.com/show-de9c645fc709189647ea7b2512873f2084d80ca3.html Sun, 08 Oct 2017 11:17:02 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第07集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-fdb22a9d14eec8d74a841e650ee2d27d325a0fba.html

 


]]>
http://miobt.com/show-fdb22a9d14eec8d74a841e650ee2d27d325a0fba.html Sun, 08 Oct 2017 02:37:30 +0800
<![CDATA[【云光字幕组】【信长的忍者:伊势·金崎篇】【第一季】【第01集】【中日双语】【720p】【HDTV】【mp4】]]> http://miobt.com/show-07622d0f9c0944bc3b1229257ca4e3116c850d0e.html

 


]]>
http://miobt.com/show-07622d0f9c0944bc3b1229257ca4e3116c850d0e.html Fri, 06 Oct 2017 17:30:41 +0800